Skip links

Eğitim Felsefemiz

Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) bir ders kitabı ya da ek bir materyal özelliği taşımamaktadır. ADP Avrupa konseyinin öngördüğü resmi bir sistemdir. “Öğrenen özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyonun esas temelleridir. Öğrencinin okul içinde ya da dışında yabancı dil öğrenim süreci boyunca kendi kendini değerlendirdiği bir sistem olarak da tanımlanabilir.

Öğrenen bu programda kendisine ait bireysel çalışma planını dışarıdan yardım alarak ya da almadan geliştirip uygulayabilmektedir. Bu değerlendirme sistemi dinleme, okuma, yazma ve karşılıklı konuşma becerilerine dayalı olarak oluşturulmuştur.

Temel Kullanıcı
A1
Konuştuğu kişilerinyavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halindebasit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya dabaşkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı,sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Somut gereksinimlerini karşılayabilmekadına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir vekullanabilir.
A2
Basit bir dil kullanarakkendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlıkgereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile,alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temeldeyimleri ve cümleleri anlayabilir.

Bağımsız Kullanıcı
B1
Yaşadığı olayları ve deneyimleriniaktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir,görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
Kişisel ilgi alanlarıdoğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arasıbağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
Seyahatlerde, dilinkonuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğukonulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
B2
Farklı konularda,ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konununolumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısınıyansıtabilir.
Çok zorlanmadan, belliölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişimkurabilir.
Soyut ve somut konularadayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olankonularda teknik tartışmalar yürütebilir.

Yetkin Kullanıcı
C1
Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış,ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifadeedebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bumetinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
C2
Akıcı bir dil kullanarakkendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifadeederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
Farklı yazılı ya dasözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalıolarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ilesunabilir.
Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir.

Kayıt İçin Bilgi Alın

Bilgilerinizi bırakın, sizi geri arayalım.